Over Presscom

Public Relations diensten

Marketingdiensten

Klanten

Het team

Contact

Internationaal

Over Presscom
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar na 30 jaar wel een grote inspiratiebron voor creatieve en effectieve ideeën. Daarom slaagt Presscom er telkens weer in om de naamsbekendheid van klanten te vergroten en een brug te slaan tussen marketingcommunicatie en free publicity.

Presscom biedt een scala aan PR & marketingdiensten, van advies en klankbord tot de ontwikkeling van communicatiestrategieën en het verzorgen van mediarelaties. Maar ook al het redactionele werk en de benodigde lobby om de gekozen strategie of campagne te kunnen uitvoeren.
Onze specialisten zien het als een uitdaging om uw persberichten in positieve zin te laten opvallen bij redacties en ervoor te zorgen dat uw brochures, case stories en andere marketingmiddelen door de juiste mensen worden gelezen. Uiteraard conform de gemaakte afspraken en binnen het beschikbare budget.

Wilt u ontdekken hoe u met PR- en marketing zichtbaarder in de markt kunt worden en als gevolg daarvan meer omzet kunt realiseren?
Maak dan kennis met Presscom!